Kurs na wychowawców i kierowników wypoczynku

W dniach od 21 do 23 maja 2021 r. w naszym Diecezjalnym Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej Augustianum w Radomyślu nad Sanem odbędzie się kolejny kurs na wychowawców i kierowników wypoczynku – przeprowadzony za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Po zakończonym szkoleniu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z końcowego egzaminu państwowego, każdy uczestnik kursu otrzyma stosowne, bezterminowe zaświadczenie uprawniające go do wykonywania danej funkcji.

Koszt kursu – 180 zł

Wymagania – wykształcenie średnie, ukończone 18 lat

Zgłoszenia prosimy kierować do ks. Mariana Bolesty – tel. 513-080-701 e-mail: marianbol@op.pl

ZAPRASZAMY!