Historia

Jako wotum wdzięczności za koronację cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej, radomyscy parafianie podjęli w 1989 roku dzieło budowy Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego. Kamieniem węgielnym stała się urna z prochami z cmentarza w Katyniu, gdzie zostało zamordowanych pięciu mieszkańców Radomyśla. Budowa domu została rozpoczęta w roku 1990 i trwała 5 lat. 17 listopada 1995 r. biskup Wacław Świerzawski erygował Diecezjalny Dom Rekolekcyjny Diecezji Sandomierskiej. Od tegoż roku prowadzona jest tu działalność formacyjno – rekolekcyjna.

Z prowadzonej w Domu Rekolekcyjnym rejestracji przybywających grup wynika, że do tej pory opieką duszpasterską objętych zostało ponad dziewięć tysięcy osób. Przez pierwsze dwa lata działalności Domem Rekolekcyjnym i przybyłymi na rekolekcje zajmowali się: ks. Stanisław Lis i ks. Adam Nafalski. Przez kolejne osiem – ks. Bogdan Piekut. Od 2005 r. Domem opiekował się ks. Adam Stachowicz, któremu od września 2006 r. do sierpnia 2009 r. pomocą służył ks. dr Grzegorz Miszczak – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej.

Dekretem z dnia 18 grudnia 2008 r. bp Andrzej Dzięga w miejsce Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego powołał Diecezjalny Ośrodek Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „AUGUSTIANUM” w Radomyślu nad Sanem. 1 września 2009 r. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz mianował wicedyrektorem Ośrodka ks. Witolda Szczura – kierownika Referatu duszpasterstwa dzieci i młodzieży, który w grudniu 2010 r. został proboszczem Parafii Gawłuszowice.

Od sierpnia 2012 r. posługę dyrektora Ośrodka pełnił ks. Marian Bolesta – Diecezjalny Duszpasterz Dzieci i Młodzieży, któremu pomocą służył ks. Daniel Koryciński – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej.

Od 16.08.2021 r. posługę Dyrektora Ośrodka pełni Ks. Damian Zieliński – Diecezjalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży