Kursy

k-nzzbKurs Nowe Życie z Bogiem

Każdy z nas na chrzcie świętym otrzymał wspaniały dar nowego życia. Czasami pozostaje on jednak jak nierozpakowany prezent.

Kurs Nowe Życie z Bogiem pomoże Ci odkryć ten dar, aby go na nowo przyjąć i nim żyć. Dokonuje się to poprzez spotkanie z Bogiem, który pierwszy nas umiłował i który z miłości do nas posłał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa – Jedynego Zbawiciela
i Pana.

Termin – ustalany z prowadzącymi
Koszt – 85 złotych od osoby

 

1emaus Kurs Uczniowie z Emaus 

 Pomaga poznać Pismo Święte i rozpalić  serce miłością do Jezusa, który jest Słowem Bożym.

Tak jak uczniowie z Emaus ruszyli w drogę ze Zmartwychwstałym Jezusem, tak samo my chcemy iść  tą drogą, aby On sam wyjaśniał nam Pisma, aby przemienił nas w świadków, którzy osobiście  spotkali się ze Zmartwychwstałym Panem. 

Termin – ustalany z prowadzącymi
Koszt – 85 złotych od osoby