Otoczenie

Teren Radomyśla należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym. Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe znalazł się nieomal w całości w granicach systemu obszarów chronionych: Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, projektowany Park Krajobrazowy Środkowej Wisły i projektowany Lipski Obszar Chronionego Krajobrazu. Harmonijny krajobraz – obok bogactwa zasobów przyrody, stopnia naturalności oraz stanu środowiska (czystość wód, powietrza) – stanowi jeden z podstawowych elementów decydujących o atrakcyjności turystyczno-wypoczynkowej Gminy Radomyśl.

Uroczy krajobraz Gminy tworzą szerokie wstęgi rzeczne z licznymi piaszczystymi łachami, otulone roślinnością łęgową, szachownicą pól uprawnych, łąk, pastwisk zajmujących miejscami dość rozległą trasę zalewową.
Wśród otwartych terenów rolniczych samotnie lub niewielkimi grupkami rosną pomnikowych rozmiarów sędziwe wierzby i topole. Często występują tu starorzecza i stawy z tak interesującą i malownicza roślinnością jak: lilie wodne, zespół budowlany grążela żółtego, grzebienie białe, którym towarzyszą inne gatunki flory wodnej.

W tej przepięknej przestrzeni chronionego krajobrazu usytuowany został nasz Ośrodek Augustianum, by wszystkim odwiedzającym mógł służyć pomocą i bezpiecznym schronieniem.
Zapraszamy do Radomyśla!

Nasz Dom znajduje się na terenie parafii Św. Jana Chrzciciela w Radomyślu, chyba jedynej w Polsce, która licząc ok. 1700 wiernych dysponuje trzema kościołami i kaplicą domową naszego Ośrodka.

Parafia została erygowana w roku 1614 i początkowo prowadzona była przez zakon Augustianów, którzy mieli tu swój klasztor i kościół. Po byłym klasztorze zachowała się jedynie studnia. „Stary” kościół – wzniesiony w 1852 roku – został rozbudowany w końcu XIX lub w początku XX wieku, kiedy to obudowano przybudówkę od strony wschodniej.

„Zjawienie” – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia W sanktuarium w Radomyślu nad Sanem Najświętsza Dziewica nazywana jest Matka Bożą Bolesną i Pocieszenia. Kult Matki Bolesnej rozpoczął się w XV wieku i od ponad 450 lat wierni z różnych stron Polski pielgrzymują do Radomyśla, tak więc nabożeństwo i cześć dla Matki Bożej Radomyskiej trwa od pokoleń. Augustianie, przejmując w 1625 roku parafię w Radomyślu, zastali już kult Obrazu na Zjawieniu i gorliwie poświęcali się jego szerzeniu. W XVII wieku pielgrzymi ofiarowali Matce Bożej srebrną koronę, wysadzaną drogimi kamieniami, dwie srebrne sukienki na obraz, a także wiele sreber, korali i pereł. Wszystkie wota przekazano na pomoc dla polskiej armii w walce ze Szwedami.

Duży wpływ na rozwój kultu na Zjawieniu miały uroczyste obchody świąt i odpustów (15 września i w niedzielę po 28 sierpnia). W wigilie większych świąt śpiewano nieszpory. W święta bicie w dzwony, pokropienie wiernych wodą święconą i procesja poprzedzały sumę, w czasie której przygrywała orkiestra. Pielgrzymi przybywający na Zjawienie chętnie korzystali z udzielanych sakramentów świętych. W czasach niewoli narodowej żywy kult Matki Bożej wytwarzał więź pomiędzy rodakami i stanowił duchowe wsparcie dla emigrantów. Rozwinięty od czasów augustiańskich kult maryjny i nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu okazał się bardzo mocny i trwa do dzisiaj.

Obraz przedstawia Matkę Bożą ze świętym Augustynem i jego matką Moniką, która doznała „pociechy” po nawróceniu syna. Bogurodzica dzierży w ręku pasek z napisem: „Ego diligentes me delio” (Kocham miłującego mnie). Święty biskup Augustyn, doktor Kościoła trzyma zaś w dłoni swój atrybuty – serce. Przywodzi ono na myśl jego słowa: „Stworzyłeś nas Panie dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie.”
Malowidło umieszczono w prawym bocznym ołtarzu kościoła świętego Jakuba prawdopodobnie na początku XVIII wieku. Kult Matki Bożej Pocieszenia powstał dzięki pracy duszpasterskiej ojców augustianów, którzy założyli Bractwo Matki Bożej Pocieszenia, przeżywające swój rozkwit w osiemnastym stuleciu.

„A duszę Twoją miecz przeniknie” – to proroctwo Symeona przedstawione jest w obrazie Matki Bożej Bolesnej, na którym widnieje stojąca postać Matki Bożej z wielkim mieczem tkwiącym w sercu. Boleść podkreśla pochylenie głowy z twarzą pełną cierpienia, z dłońmi splecionymi w geście bólu i modlitwy. Postać jest spowita w powłóczyste szaty: różowa sukienkę i ciemnoniebieski płaszcz, otoczony złota lamówką. Tłem obrazy jest miejscowy krajobraz, lasek i wzgórze Zjawienie z kościołem. Obraz jest namalowany na dębowej desce, o wymiarach 46 na 33 centymetry. Na obrazie widnieją napisy: „Per Mariam habem witam aeternam” (Przez Maryję osiągamy życie wieczne), „Ora pro nobil Sancta Dei Genitrix” (Módl się za nami święta Boża Rodzicielko), „Stabat Mater” (Stala Matka Boleściwa), „O quam tristis … fuit illa” (O jak smutna i strapiona).
Nie znamy ani daty powstania obrazu, ani jego autora. Prowadzone przez naukowców badania pozwalają przypuszczać, że obraz pochodzi z XV – XVI wieku.

Koronacja obrazu Matki Bożej Bolesnej w dniu 15 września 1991 r. rozpoczęła nowy okres w życiu Sanktuarium. Każdego roku coraz więcej pielgrzymów z różnych stron Polski przybywa do radomyskiego Sanktuarium. Przybywają do Matki Bożej w pieszych i rowerowych pielgrzym­kach, przyjeżdżają autokarami i samochodami, w zorganizowanych grupach i indywidualnie. Dla pątników i parafian w Radomyślu powstała nowa świątynia. Budowa jej została rozpoczęta w 1999 roku, a ukończona została głównie dzięki kilkuletniej, ofiarnej pracy wielu parafian. Nad wejściem do radomyskiego sanktuarium znajduje się 6. metrowa figura św. Józefa wykonana z żywicy. Również w głównym ołtarzu nowej świątyni znajduje się rzeźba z drzewa lipowego przedstawiająca Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Marmurowy ołtarz kryje w sobie relikwie św. Feliksa. W bocznych ołtarzach przy prezbiterium znajdują się słynące łaskami wizerunki Matki Bożej Bolesnej i Matki Bożej Pocieszenia. W sanktuarium od lat dostępne dla pątników są relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej – orędowniczki Bożego Miłosierdzia oraz od 22 czerwca 2012 r. relikwie bł.. Jana Pawła II
Starannie zharmonizowane z bryłą i wystrojem świątyni są witraże zaprojektowane przez Annę Szpecht z Krakowa. Przedstawiają bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, oraz wybranych, polskich świętych i błogosławionych, ogłoszonych przez papieża Jana Pawła II oraz tych, którzy w swym życiu szczególnie czcili Matkę Bożą. W dolnej części witraży przed stawione są tajemnice różańca św.: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Kościół w Radomyślu nazwano Sandomierskim Nazaretem.

Adres
Parafia Św. Jana Chrzciciela
37-455 Radomyśl n. Sanem, ul. Mickiewicza 31,
tel. (+48) 15 84-54-335, wikariat: tel. (+48) 15 84-54-469