Kurs wychowawców

W dniach 19-21 czerwca 2020 r. w Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej Augustianum odbędzie się kurs na wychowawców i kierowników wypoczynku (przeprowadzony za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie).

Po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z końcowego egzaminu państwowego, każdy kursant otrzyma stosowne, bezterminowe zaświadczenie uprawniające go do wykonywania danej funkcji.

Koszt – 150 zł
Zgłoszenia proszę kierować do ks. Mariana Bolesty tel. 513080701 e-mail: marianbol@op.pl