Rekolekcje formacyjne dla katechetów

W dniach 21-23 lutego 2020 roku w Diecezjalnym Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „Augustianum” w Radomyślu odbyły się rekolekcje formacyjne dla katechetów.

Kurs „Abba, Ojcze!” z cyklu szkoleń warsztatowych „Nowa Ewangelizacja – nowe spojrzenie na treści ewangeliczne” prowadziły Siostry Samuela i Marianna ze wspólnoty Koinonia św. Pawła z Kielc. W spotkaniach  formacyjno–warsztatowych, którym sprzyjała przyjazna atmosfera, uczestniczyło blisko 30 katechetów z terenu naszej diecezji. Rekolekcje prowadzone metodą „Lectio divina” – odwołują się do modlitwy opartej na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych. Podczas tej edycji w sposób szczególny skupialiśmy się na modlitwie „Ojcze nasz” analizując zarówno teksty Starego jak i Nowego Testamentu.

Katechetów podczas  rekolekcji odwiedzili  ks. dr Adam Kopeć i ks. mgr Maciej Charabin, dyrektorzy Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, przekazując bieżące wskazania katechetyczne.  Szczególną opiekę, nie tylko duchową nad uczestnikami turnusu sprawował ks. dr Marian Bolesta.