Rekolekcje katechetów

Grupa katechetów świeckich Diecezji Sandomierskiej przybyła w dniach od 1 do 3 marca 2019 r. w gościnne progi Domu Rekolekcyjnego „Augustianum” w Radomyślu.

Cisza”, „Modlitwa”, „Zawierzenie”, „ Miłość” i „Pokój” – to kluczowe słowa konferencji wygłoszonych przez dyrektora Diecezjalnego Ośrodka Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej Augustianum – ks. Mariana Bolestę, jak również ks. Łukasza Wojciechowskiego i ks. Marka Mazura. Ks. Andrzej Nowakowski z kolei przeprowadził warsztaty „Animacji misyjnej”, dzieląc się doświadczeniami z pobytu w Zambii.

Myślą przewodnią duchowej formacji była Matka Teresa – założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości. Święta Kościoła katolickiego, która przez ponad 45 lat prowadziła hospicja dla umierających, ubogich, chorych i sierot, była inspiracją rekolekcyjnych przemyśleń. Powtarzając za Matką, że „milczenie jest najpiękniejszym owocem modlitwy”, spokoju serca katecheci szukali w codziennej adoracji  Najświętszego Sakramentu.

Umocnieni duchowo katecheci wracają do katechetycznej posługi z nadzieją, że uda im się „spełniać wolę Bożą z uśmiechem” i „ dokonywać małych rzeczy z wielką miłością”, jak to mawiała Matka Teresa z Kalkuty.

Na spotkanie z katechetami przybył również Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, ks. dr Adam Kopeć, który przekazał aktualne plany i zadania w pracy z dziećmi i młodzieżą Diecezji Sandomierskiej.