Kurs na wychowawców wypoczynku 2018

Parafia Rzymskokatolicka w Radomyślu nad Sanem i Diecezjalny Ośrodek Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej Augustianum w Radomyślu nad Sanem organizują w dniach 14 – 16 grudnia 2018 – Kurs na wychowawców wypoczynku.

Kurs zostanie przeprowadzony za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z końcowego egzaminu państwowego, każdy kursant otrzyma stosowne, bezterminowe zaświadczenie uprawniające go do wykonywania danej funkcji.

Koszt „Kursu na wychowawców” wynosi 150 zł.

Kontakt:

ks. Marian Bolesta
tel.: 513080701
e-mail: marianbol@op.pl

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE

Kurs na wychowawców
-osoby, które ukończyły 18 lat,
-wykształcenie co najmniej średnie,
-formularz zgłoszeniowy.