Kurs na wychowawców

kurs

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE:
Kurs na wychowawców:
· Osoby, które ukończyły 18 lat
· Wykształcenie co najmniej średnie.
· Formularz zgłoszeniowy.
Kurs na kierowników:
· W przypadku czynnych nauczycieli: aktualne zaświadczenie o pracy w szkole i nauczaniu w niej.
· W przypadku osób, które nie są nauczycielami:

* zaświadczenie o ukończonym kursie dla wychowawców lub kserokopia z
możliwością wglądu do oryginału w trakcie trwania kursu;
* co najmniej 3 zaświadczenia z wyjazdów z młodzieżą (m.in. wyjazd parafialny, oaza,
ksm, kolonia, obóz, dom dziecka, hospicjum, praca z niepełnosprawnymi, dla
studentów również kserokopia stron z indeksu z ilością przepracowanych godzin
praktyk szkolnych itp.), czy pracą z nią, na którym będzie pieczątka, podpis osoby
organizującej wyjazd czy przedstawiciela placówki, w której wykonywana jest praca,
ew. opinia, imię, nazwisko, od kiedy do kiedy praca była wykonana, na jakim
stanowisku, miejsce, ilość osób pod opieką, czy godzin przepracowanych.
· W przypadku osób, które prowadzą różnego rodzaju placówki pracy z młodzieżą: zaświadczenie o
ukończonym kursie dla wychowawców, zaświadczenie o wykonywanej pracy wraz z pieczęcią,
podpisem upoważnionej osoby (nie swoim!), która może potwierdzić, imię, nazwisko, stanowisko,
od kiedy pełni tę funkcję, gdzie.
· Obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku nie dotyczy
osób aktualnie zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania pod linkiem:  https://www.sendspace.com/file/r33944